Kadın istihdamı, 2022’de yüzde 43,8 ile pandemi öncesi seviyesinin altında

Yetenekli işgücüne erişim, pandeminin başından bu yana küresel çapta farklı sektörlerden birçok şirket için en önemli gündem maddelerinden biri olarak konumlanırken, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün verilerine göre 2019’da küresel çapta yüzde 45,2 olan kadın istihdamı, 2022’de yüzde 43,8 ile pandemi öncesi seviyesinin altında kalmaya devam ediyor.

Pandeminin küresel çapta sebep olduğu işgücü değişiminin etkileri bugün de sürüyor. Özellikle de değişen yeni dünya düzeninde yetenekli insan kaynağına duyu-lan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Bazı görüşler, bu durumun iş dünyasında cinsiyet eşitsizliği için pozitif etki yaratabileceğini ve bu konuda en büyük sorumluluğun ku-rumsal şirketlere düştüğünü savunuyor. Sağlık alanında bütünsel hizmetler sunan Wellpoint Şirketler Grubu’nun Satış & İş Geliştirme Grup Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Didem Kulğı Karakaya, “Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin raporu Türkiye’de pan-demide 10 kadından 7’sinin ekonomik problemler yaşadığını ortaya koyarken, Re-liefWeb’in Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından desteklenen raporu, bu dö-nemde kadınların yüzde 18,8 oranla, erkeklerin ise yüzde 14,2 oranla işini kaybettiğine dikkat çekiyor. Cinsiyet eşitsizliğinin işgücüne etkisine dair ipuçları sunan bu veriler tersine çevrilebilir ve kurumsal şirketlerin katkılarıyla kadınların iş dünyasındaki temsilini güçlendirmek için teşvik edici olabilir. Yaklaşık 650 çalışana sahip olan Wellpoint olarak, pandemi sonrası kadınların işgücüne geri dönüşünde kurumsal şirketlere düşen görevlerin farkındalığıyla, kadınların istihdama katılmasını ve işyerinde daha çok temsil edilmesini çok önemsiyoruz” diye konuştu.

EŞİT İŞ, EŞİT ÜCRET, EŞİT FIRSATLAR

Türkiye İstatistik Kurumu’nun mart ayının başında yayımladığı İstatistiklerle Kadın 2021 verilerinde ülkemizde 15 yaş ve üstü olup istihdam edilenlerin içinde kadınların yüzde 26,3’lük bir orana sahip olduğuna dikkat çeken Didem Kulğı Karakaya, isti-hdam verilerini “Bu oran, kadınların istihdam oranının erkeklerin yarısından daha az olduğunu gösteriyor. Raporda ayrıca ülkemizde yönetici pozisyonundaki kadın oranının yüzde 19,3 olduğu belirtiliyor. Hatta erkeklerin oranının yüzde 74 olduğu bir zeminde her dört çalışandan biri kadın iken, yönetici kademesinde her beş yöneti-ciden sadece birinin kadın olduğu biliniyor. Hayatın her alanında iyilik için iyileştirmeye inanan Wellpoint Şirketler Grubu olarak kadınları işgücüne dahil etmek ve onlara her kademede daha geniş bir temsil alanı sunmak için kurumsal şirketlere düşen sorumluluğun farkındayız. Bu kapsamda işe alımlarda kadın – erkek oranımızı

eşitlemek amacıyla, yetkinliklerin de eşit olduğu durumlarda kadınlara öncelik veri-yoruz. Öte yandan eşit iş, eşit ücret politikasını benimsiyor, sunduğumuz yan haklarda da cinsiyet eşitliği ilkemizin gerektirdiklerini uyguluyoruz. Wellpoint olarak, küresel çapta yetkin işgücünün her zamankinden daha önemli olduğu bu dönemin, işyerinde kadın temsili ve cinsiyet eşitliği başlıklarını gündeme taşımanın tam zamanı olduğuna inanıyoruz” sözleriyle değerlendirdi.

“2022’DE YÖNETİM KADEMELERİNDEKİ KADIN LİDER SAYISINI ARTIRMAYA ODAKLANACAĞIZ”

Didem Kulğı Karakaya, satış dünyasında çalışan kadınlara özel bir topluluk ağı olan Women in Sales Network tarafından 10 Mart’ta düzenlenen etkinlikte şirketin çalışan anneler ve kadın çalışanlar için ayrı ayrı yürüttüğü uygulamalarını ve 2022 yılındaki hedeflerini şöyle özetledi:

“Sadece kadın çalışanları hedefleyen yönetim stajyeri (MT) programlarımız kapsamında geçtiğimiz yıl bünyemize aldığımız kadın MT çalışanlarımızı Wellpoint takımının bir parçası haline getirdik. Diğer yandan doğum sonrasında kadın çalışan-larımızın daha kolay uyum sağlayabilmeleri için dönmelerine 1 ay kala dönüş planı adına iletişime geçiyoruz ve iş planlarımızı yaparak sağlıklı bir çalışma rotası çiziyoruz. Büyük bir dönüşüme imza attığımız 2022 yılı itibarıyla tüm çalışanlarımıza kendi doğum günlerinde verdiğimiz izne ek olarak anne olan çalışanlarımıza çocuklarının doğum günlerinde de izinli olma hakkı tanıyoruz. Yine bu dönüşümün bir parçası olarak yönetim kademesindeki kadın lider sayımızı artırmak için, mentor-luk sistemine geçtik ve bu amaçla Nisan ayında kadın çalışanlarımıza yönelik özel bir liderlik ve yönetim becerileri programı başlatacağız. Tüm bunlar, kadınların işyerinde daha çok temsilinin Wellpoint Şirketler Grubu için önemli bir gündem maddesi olduğunu kanıtlıyor.”

Kadın istihdamı, 2022'de yüzde 43,8 ile pandemi öncesi seviyesinin altında

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.