Kamu emekçilerine ek ödeme için Cumhurbaşkanı kararı yayınlandı

Kamuda ve belediyede çalışan emekçilere yapılacak olan ek ödeme (tediye) için Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Kuruluşlarda Çalışan Emekçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan çalışanlara, 2022 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 4 Temmuz 2022, öbür yarısının da 16 Aralık 2022 tarihlerinde yapılmasına ait Cumhurbaşkanlığı tarafından karar verildi.

Söz konusu yasaya nazaran ‘Sermayesinin yarısından fazlası Devlete ilişkin olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve başka bilcümle kurum, banka, iştirak ve kuruluşlarında müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren yahut girmeyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci unsurundaki tarife nazaran personel vasfında olan kimselere, fiyat sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları meblağında ek tediye’ yapılıyor.

Yine bu yasaya nazaran ‘Bu personellere mezkür unsurlar mucibince yapılan tediyelerden başka olarak her yıl için bir aylık istihkakları fiyatını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla tıpkı nispette bir ek tediye daha’ yapılabiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 5741 sayılı Kararı uyarınca kelam konusu kapsamdaki emekçilere 4 Temmuz ve 16 Aralık’ta ödemeleri yapılacak. (HABER MERKEZİ)

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.