SASA’da hakim ortak hisse satma kararı aldı

Erdemoğlu Holding A.Ş. elindeki SASA Polyester Sanayi A.Ş. adi hisselerinin bir kısmının ödenmiş sermayesinin yaklaşık %1,1’ine denk gelen yaklaşık 56,7 milyon adet hisseleri, yaklaşık 3,55 milyar TL brüt gelir elde etmek üzere satışına başladığını duyurdu.

Erdemoğlu Holding tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Satış (hızlandırılmış talep toplama işlemi yoluyla) Türkiye dışında yerleşik nitelikli kurumsal yatırımcılara yapılacak olup, Hisse başına fiyat da dahil olmak üzere nihai koşullar derhal başlayacak olan hızlandırılmış talep toplama süreci yoluyla belirlenecektir. Erdemoğlu İşlem’in koşullarını ve zamanlamasını değiştirme hakkını saklı tutar. SASA Hisseler’in satışından doğrudan herhangi bir gelir elde etmeyecektir (aşağıdaki Gelirlerin Kullanımı bölümüne bakınız).

İşlemin borsa dışı işlem yoluyla gerçekleşmesi beklenmektedir.

İşlem kapsamında HSBC Bank plc (“HSBC”) tek küresel koordinatör ve talep toplayıcısı olarak atanmıştır.

Erdemoğlu halihazırda SASA’nın çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %61’ine doğrudan ve yaklaşık %81,8’ine dolaylı olarak (Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Dinarsu İmalat ve Ticaret Türk A.Ş.’nin sahip olduğu hisseler de dahil olmak üzere) sahiptir ve İşlem’in başarıyla tamamlanmasının ardından SASA’daki beklenen doğrudan hissedarlık payı 60 civarında olacaktır.

İşlem’in tamamlanmasını takiben Erdemoğlu, SASA’nın çoğunluk pay sahibi kalmaya devam edecek ve SASA’daki yönetim kontrolünü sürdürecektir. Erdemoğlu’nun SASA’ya olan bağlılığı ve desteği devam etmektedir.

Erdemoğlu, HSBC ile Erdemoğlu’nun elinde kalan SASA hisseleri için, mutat istisnalara tabi olmak üzere, 90 günlük bir satmama taahhüdü verilmesi üzerinde anlaşmaya varmıştır.

Gelirlerin Kullanımı

Erdemoğlu, SASA’nın 8 Haziran 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) SASA’nın net borçlanma oranını düşürmek amacıyla dört milyar Türk Lirası’na kadar geri ödemede düşük öncelikli ikincil borç niteliğine sahip (ardıllaştırılmış), vadesiz ve şarta bağlı paya dönüştürülebilir borçlanma aracı (“Borçlanma Aracı”) ihraç etmesi için onay başvurusunda (“SPK Başvurusu”) bulunma niyetine ilişkin duyurusuna dikkat çekmektedir.

Borçlanma Aracı’nın dönüştürme fiyatı ve kupon oranı Erdemoğlu ve SASA arasında ihraç sırasında belirlenecek olup, kupon oranının SASA lehine bir oranda belirlenmesi ve dönüşüm fiyatının İşlem’deki plasman fiyatına eşit olması beklenmektedir.

Erdemoğlu, İşlem’den elde edilen gelirin büyük bir kısmını, ihraç edildikten sonra Borçlanma Aracı’na (tek yatırımcı olarak) tamamen iştirak etmek için kullanmayı planlamaktadır. Elde edilen ek gelir olması halinde ise bu ek gelirler Erdemoğlu tarafından genel kurumsal ihtiyaçları için kullanılacaktır. Borçlanma Aracı’na iştirak edilmesi amacıyla kullanılacak olan İşlem’den elde edilecek gelirler, ihraç tarihine kadar nakit ve nakit benzerleri olarak tutulacaktır.

Yatırımcılar, bugüne kadar SPK’ya herhangi bir başvuru yapılmadığını ve Borçlanma Aracı için onay verileceğine dair bir garanti bulunmadığını dikkate almalıdır. SPK Başvurusu’nun yapılmaması veya onaylanmaması halinde Erdemoğlu, elde edilen geliri SASA için benzer bir fayda sağlayacak yatırımı/borçlanma aracını finanse etmek üzere kullanmayı planlamaktadır.

Erdemoğlu’nun Hisseler’i satışına ilişkin diğer önemli gelişmeler yürürlükteki mevzuata uygun olarak açıklanmaya devam edilecektir.

Ertelenmiş Açıklama

9 Haziran 2023 tarihinde Erdemoğlu ile HSBC arasında İşlem’in gerçekleştirilmesine yönelik mutabakatın şartlarını içeren bir yetkilendirme mektubu (“Yetkilendirme Mektubu”) imzalanmıştır. Ancak İşlem’in detayları finalize edilmediğinden ve İşlem’in gerçekleşeceği kesinleşmediğinden, aynı zamanda Erdemoğlu’nun Yetkilendirme Mektubu imzasının ertelenmesinde meşru çıkarının bulunması nedeniyle Erdemoğlu’nun yönetim kurulu 09 Haziran 2023 tarihinde II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 6. maddesi uyarınca bu açıklamanın ertelenmesine karar vermiştir. İşlem’in açıklanması ile birlikte yukarıda anılan erteleme nedenleri ortadan kalkmıştır ve Erdemoğlu bu açıklama ile Erdemoğlu ile HSBC arasında imzalanan Yetkilendirme Mektubu’nu kamuya açıklamaktadır.”

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*